Info over de LED verlichting

We hebben Aloys Hulst opdracht gegeven om dit uit te voeren.

Na de laatste competitiedag van de najaars competitie , dit is vrijdag 18 oktober, zal een begin worden gemaakt met de voorbereidingen en waarschijnlijk zal voor half november de installatie gereed zijn.
Dit betekent dat er gedurende een drietal weken niet gespeeld kan worden op de banen 1 en 2, 3 en 4, en 7 en 8.

We zijn blij met het feit dat onze huis leverancier op het gebied van verlichting in staat is gebleken de levering en installatie voor ons te doen op basis van een goed concurrerende aanbieding.

Uiteraard zien wij ook uit naar het resultaat van deze verlichting.

Het Bestuur

Nieuws overzicht