Inschrijven voorjaarscompetitie 2020

Beste competitie spelers,

De tijd gaat snel, het jaar 2020 komt eraan, de datums voor de voorjaarscompetitie 2020 zijn bekend.

De technische commissie zou graag voor 20 december 2019 van de aanvoerders en individuele leden een opgave willen hebben voor de indeling van de teams.

Zijn de teams hetzelfde gebleven als  2019......... dan alsnog een opgave insturen!

In principe is het alleen mogelijk om je als team in te schrijven.
Is het jou echter niet gelukt een team te vinden of samen te stellen?
In dat geval meld jij je gewoon individueel aan. Hiervoor kun je gebruik maken van de link onderaan dit bericht om je individueel in te schrijven.
Vervolgens zullen wij bekijken of jij in een team geplaatst kunt worden.
   
Verder bestaat de mogelijkheid om twee competitiesoorten per week te spelen.
Wanneer een speler per week aan twee competitiesoorten mee wil doen, dan mag het verschil in ploeggemiddelde van die teams niet meer zijn dan 2.0. Hiervoor hoeft geen dispensatie aangevraagd te worden.
Vragen? Neem contact op met onze competitieleider, Henk Schurink (jhschurink1946@kpnmail.nl).

Minimale teambezetting:
De praktijk heeft uitgewezen dat men met de minimale bezetting van 4 spelers in een team in de problemen komt bij onverwachte verhinderingen en blessures.
Daarom verplicht de TC dat ieder team tenminste 1 dame/ heer extra opstelt. In een gemengd team dus 1 dame en 1 heer.
Het team blijft verantwoordelijk voor voldoende spelers per wedstrijddag en moet zich realiseren dat reservespelers vinden vaak grote problemen geeft.  De kosten zijn €100,- per team.

De speeldata en het competitieaanbod zien kunt u zien door op deze link te klikken

Het  inschrijfformulier zien wij graag voor 20 december en juist ingevuld terug.

Alvast succes met het samenstellen van de teams!

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de teams.
Klik hier voor het individuele inschrijfformulier.


De Technische Commissie

Nieuws overzicht