Corona update maart 2021

We kregen van de gemeente Losser onderstaand bericht over de versoepeling voor mensen tot en met 26 jaar.
Die mogen vanaf 3 maart weer buiten sporten, met meer dan 2 personen.
Kijk hieronder voor de exacte tekst:

 

Het kabinet heeft dinsdag jl. ter bestrijding van het coronavirus de strenge Lock down verlengd tot en met 15 maart, maar heeft daarbij wel enkele versoepelingen ingesteld.
  • De versoepelingen van maatregelen gelden vanaf 3 maart a.s. en duurt tot 15 maart a.s. 
  • Voor de sport betekent dit dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar vanaf 3 maart op sportaccommodaties weer buiten mogen sporten met meer dan twee personen of in teamverband, hierbij hoeft geen 1,5 afstand van elkaar gehouden te worden. De leeftijdsgrens geldt momenteel tot en met 17 jaar.  Het is niet toegestaan in competitieverband te sporten, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Topsporters die actief zijn in topcompetities zijn uitgezonderd.
  • De andere regels zoals die al voor de sport golden, blijven intact: sporten in een binnenruimte is (nog) niet toegestaan
  • Voor sporters vanaf 27 jaar geldt de regel dat men individueel of in groepjes van 2 mag sporten, deze groepjes mogen niet mengen en mogen niet van samenstelling wisselen. Tevens is de 1,5 m afstand regel van toepassing.
De sportkantines, kleedkamers en de douches blijven gesloten.  Ouders zijn helaas nog steedsniet welkom op de sportaccommodaties.
 
De avondklok blijft tot 15 maart a.s. van kracht, wat betekent dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen om 21.00 uur thuis te kunnen zijn.
 

Op 8 maart volgt een volgende Persconferentie. Dan horen we van het Kabinet wat het beleid wordt na 15 maart a.s.

Nieuws Overzicht