Jaarvergadering

 

Het bestuur van LTC nodigt u uit voor de eerste jaarvergadering in Corona tijd.
De vergadering zal digitaal worden gehouden.
Instructies over het hoe en wat hierover volgen nog.


AGENDA

1. opening
2. notulen ledenvergadering van 21 maart 2019
3. mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarrekeningen 2019 en 2020
5. Verslagen verenigings commissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. begroting 2021
8. Nieuws uit commissies en bestuur
9. Waar staat LTC nu en hoe gaan we verder
10. Rondvraag
11. Sluiting.


Datum vergadering : woensdag 7 april 2021
Tijd: 20.00

 

 

Nieuws Overzicht