Uitnodiging Najaarsvergadering 17 november 2022

Namens het bestuur word je uitgenodigd voor de najaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 17 november 2022 om 20:00 uur in de kantine van LTC.

 

Heb je competitie gespeeld in 2022, kom dan naar ledenvergadering!

Wat zou het leuk zijn, als van elk competitieteam 2 spelers aanwezig zijn!

 

 

Agenda 

 

Datum:    donderdag 17 november 2022  

Tijd:         20:00 uur

 

1.    Opening/Welkom 

2.    Notulen van ALV 7 Maart (zie website) 

3.    Mededelingen en ingekomen stukken  

4.    Status gesprekken TVB en LTC 

5.    Kantine dicht in winter 

6.    Status padel 

7.    Beleid clubdienst 

8.    Financieel overzicht tussenstand 2022 en conceptbegroting 2023 

9.    Contributieverhoging 

Gewoon lid                                                    € 150,- 

Jeugdlid t/m 12 jaar                                      € 75,- 

Jeugdlid t/m 18 jaar en student tot 24 jaar   € 75,- 

Park lid (elders lid noodzakelijk)                   € 75,- 

Competitie lid                                                € 37,50

Afkoop Clubdienst                                         € 75,- 

10. Nieuws vanuit de commissies? 

11. Afscheid oud commissie en bestuursleden  

12. Rondvraag 

13. Sluiting

 

Nieuws Overzicht