Ondersteuning van FC Noaber bij baanonderhoud

Beste leden van L.T.C.

Het vinden van vrijwilligers, die op doordeweekse dagen tijd hebben om onderhoudswerkzaamheden op ons park te verrichten, wordt steeds moeilijker. Gelukkig kregen wij contact met FC Noaber, die wel mensen heeft die overdag beschikbaar zijn en ons zelfs graag willen helpen. Van hun activiteitenbegeleider, Johan Roetenberg, kreeg ik onderstaande informatie die ik graag onder jullie aandacht breng. Bedenk dat deze mensen een positieve instelling hebben en respect en waardering verdienen! De laatste maanden van 2016 waren zij al actief bij L.T.C. en de Parkcommissie is hier zeer tevreden over en gelukkig mee!

Namens PC,
Jan van Heuvelen

 

“FC Noaber Losser Werkt!” is een (maatschappelijk) participatie-beweeg project van een aantal buiten- en binnensportverenigingen uit de gemeente Losser, Stichting Erve Kraesgenberg en Stichting Open Luchttheater Losser. 
Dit project is bedoeld voor mensen die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt of in een sociaal isolement dreigen te geraken. Zij mogen op vrijwillige basis lichte arbeid verrichten bij onze sportvereniging / instelling, ter aanvulling op de reguliere vrijwilligerswerkzaamheden. Parallel aan dit pilot-programma kunnen deze mensen deelnemen aan een beweeg/sportprogramma, waarbij er aandacht is voor een duurzame gezonde actieve leefstijl.  Doel van “FC Noaber Losser Werkt!” is om de bovenstaande doelgroep zowel letterlijk als figuurlijk te bewegen naar een vaste structuur in hun leven. Het verrichten van lichte werkzaamheden bij de vereniging ter ondersteuning van het reguliere vrijwilligerswerk bij de vereniging zal hieraan bijdragen. Door deel te nemen als vereniging vergroten wij onze maatschappelijke rol voor de Losserse gemeenschap.
De volgende sportverenigingen en culturele instellingen nemen deel aan dit pilot-project: AJC’96, KVV Losser, Zwemclub Losser, Stichting MAN, IJsclub Losser, AV Iphitos, Stichting Erve Kraesgenberg, Losserse Tennisclub, Openluchttheater Brilmansdennen, Sportclub Overdinkel, SV De Lutte.

De vrijwilligers, die de laatste periode bijna wekelijks op het tennispark van LTC werkzaamheden hebben verricht, zijn van diverse kom af en kunnen per dagdeel verschillend zijn.
Het zijn zowel Nederlanders als ook mensen die al decennia lang in Nederland wonen. Ook zijn er deelnemers bij met een vluchtelingen achtergrond onder andere afkomstig uit Irak, Iran, Eritrea en Syrië. De meesten van deze vluchtelingen hebben verschillende opleidingen, van advocaat tot vrachtwagenchauffeur en van automonteur tot kleine zelfstandige die een fotozaakje had.
Indien L.T.C.-leden meer willen weten over deze vrijwilligers, spreek hun dan eens aan.
Zo hoor je iets over hun achtergrond en zij voelen zich geaccepteerd bij L.T.C. Het is bovendien bevorderlijk voor hun om de Nederlandse taal beter te leren spreken.

Johan Roetenberg
activiteitenbegeleider
FC Noaber Losser
Tel: 06-40984619
E-mail: h.j.roetenberg1958@kpnmail.nl

 

Nieuws overzicht