Wijzigingen door de KNLTB m.b.t. de voorjaarscompetitie. O.a. aantal te spelen wedstrijden.

De TC heeft onderstaande melding gedaan, m.b.t. de gewijzigde reglementen voor de voorjaarscompetitite:

COMPETITIESOORTEN

De KNLTB heeft, nadat ons clubblad al online was, de competitiesoorten voor de Districts- en Landelijke competities aangepast. Uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in de KNLTB-Nieuwsbrief, die alle KNLTB-leden rond 30 oktober hebben ontvangen.

Dit is door de TC met alle aanvoerders van onze bestaande teams besproken en er is een keuze gemaakt welke competitiesoort het beste bij het team past.

Wanneer er leden zijn die nog geen competitie spelen en nu door de veranderingen hiervoor wel belangstelling hebben gekregen, kunnen dit nog tot 7 januari doorgeven aan de TC (jhschurink1946@kpnmail.nl). Het zou leuk zijn dat wij nog meerdere teams van LTC kunnen aanmelden.

Klik hierop om te zien of ook het aantal wedstrijden in uw competitie wijzigt.

De TC.

Naschift redactie:
Het waarom van deze veranderingen wordt verklaard in de nieuwsbrief van de KNLTB dd. 30 oktober 2018.
Ik heb niet alle competitiesoorten vergeleken, maar op de vrijdagavond en de donderdag (overdag) is het aantal te spelen wedstrijden verlaagd naar 4. Ook zijn er in die
nieuwsbrief wijzigingen aangegeven over hoe de eventuele 3e set gespeeld moet worden.

 De redactie

Downloads:

Nieuws overzicht