Clubgebouw

 Toegang tot de gebouwenLeden van LTC kunnen met hun ledenpasje het halletje en de kantine betreden. Daarmee kunnen de toiletten en de kleedkamers worden bereikt. De kleedkamers worden door de gemeente van de eigenaar van de tennishal gehuurd van 1 april tot en met 30 september. LTC op zijn beurt huurt de kleedkamers weer van de gemeente. Dit betekent helaas dat wij gedurende de winterperiode geen gebruik kunnen maken van de kleedkamers.

In het winterseizoen is de toegang van de gebouwen gewijzigd, dan is de kantine gesloten. Het halletje en de toiletten zijn wel te gebruiken.

Openstelling kantine en baanverlichtingOp basis van de gemeentelijke vergunning moet de baanverlichting uiterlijk om 22.50 uur uit. De kantine moet om 23.00 uur gesloten worden.

Ook voor de vele vrijwilligers die de kantinedienst verzorgen is het prettig om te weten dat hun werkzaamheden op tijd eindigen. We doen dan ook een dringend beroep op de bezoekers van de kantine om tijdig hun laatste consumptie te bestellen en te gebruiken, zodat de kantinedienst geen nachtdienst wordt. Als een dame kantinedienst heeft, een verzoek aan de langer blijvende heren: “Laat haar niet alleen met de kantineopbrengst naar de parkeerplaats lopen, maar loop even mee.”

RookbeleidBij LTC geldt in de kantine een strikt rookverbod. Tevens is sinds enige tijd ons park aangemerkt als rookvrij park. Daarmee geeft LTC het signaal af dat roken en sporten niet samengaan, en dat we willen bijdragen aan een rookvrije generatie.

AlcoholbeleidLTC voldoet aan de Drank en Horecawet en beschikt over de vereiste vergunningen voor sportkantines. Uiteraard worden de regels nageleefd. LTC heeft een Alcohol Bestuursreglement, vastgesteld op de ALV van 26 maart 2003. Leden die kantinedienst doen hebben de taak erop toe te zien dat aan de regels voldaan wordt. Belangrijk is: Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan jongeren onder 18 jaar en er zorg voor dragen dat niemand in kennelijke staat de kantine verlaat. Ook zien zij erop toe dat de regels over sociale hygiëne, het op een normale gezonde manier met elkaar om gaan en elkaar respecteren, worden nageleefd.

Het Alcohol Bestuursreglement ligt ter inzage in de kantine en hieruit kan zo nodig geciteerd worden. De kantinecommissie vraagt de dienstdoende barbezetting dit reglement te lezen en ernaar te handelen.