Introductietekst

LTC biedt voor elke leeftijd gezonde inspanning en gezellige ontspanning. De club biedt haar leden open- en gezelligheids toernooien, competitie, ruime mogelijkheid tot vrij spelen en vele andere activiteiten.LTC heeft een actieve rol in de Losserse gemeenschap, zo is zij betrokken bij diverse activiteiten voor de Losserse jeugd, zoals schooltennis. Daarnaast worden er ook evenementen speciaal gericht op de jeugd, neem bijvoorbeeld ons jeugdkamp. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door onze actieve jeugdcommissie, maar ook door onze sponsoren!

Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering 2019

Woensdag 27 februari

Het is nu 20°C in Losser.
De diverse commissies zijn al druk bezig.
Op het park is dat prima te zien.
Zin in buiten tennissen.

Het bestuur wil u op de hoogte brengen van alle issues die spelen en tevens kunt u dan uw inzicht kenbaar maken tijdens de ledenvergadering op donderdag 21 maart 2019 in de kantine van de club.

Klik hierop om de uitnodiging te zien / downloaden

Tot ziens in de kantine,

De redactie

Lees meer

Wijzigingen door de KNLTB m.b.t. de voorjaarscompetitie. O.a. aantal te spelen wedstrijden.

Zaterdag 1 december 2018

De TC heeft onderstaande melding gedaan, m.b.t. de gewijzigde reglementen voor de voorjaarscompetitite:

COMPETITIESOORTEN

De KNLTB heeft, nadat ons clubblad al online was, de competitiesoorten voor de Districts- en Landelijke competities aangepast. Uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in de KNLTB-Nieuwsbrief, die alle KNLTB-leden rond 30 oktober hebben ontvangen.

Dit is door de TC met alle aanvoerders van onze bestaande teams besproken en er is een keuze gemaakt welke competitiesoort het beste bij het team past.

Wanneer er leden zijn die nog geen competitie spelen en nu door de veranderingen hiervoor wel belangstelling hebben gekregen, kunnen dit nog tot 7 januari doorgeven aan de TC (jhschurink1946@kpnmail.nl). Het zou leuk zijn dat wij nog meerdere teams van LTC kunnen aanmelden.

Klik hierop om te zien of ook het aantal wedstrijden in uw competitie wijzigt.

De TC.

Naschift redactie:
Het waarom van deze veranderingen wordt verklaard in de nieuwsbrief van de KNLTB dd. 30 oktober 2018.
Ik heb niet alle competitiesoorten vergeleken, maar op de vrijdagavond en de donderdag (overdag) is het aantal te spelen wedstrijden verlaagd naar 4. Ook zijn er in die
nieuwsbrief wijzigingen aangegeven over hoe de eventuele 3e set gespeeld moet worden.

 De redactie

Lees meer
Toon al het nieuws

Agenda

21
mrt

Uitnodiging ledenvergadering 2019

20:00 – 22:30
Toon volledige agenda

Toernooi.NL (Losserse T.C.)

Losserse Tennis Club

Losser Open

Sponsor kliks