Introductietekst

LTC biedt voor elke leeftijd gezonde inspanning en gezellige ontspanning. De club biedt haar leden open- en gezelligheids toernooien, competitie, ruime mogelijkheid tot vrij spelen en vele andere activiteiten.LTC heeft een actieve rol in de Losserse gemeenschap, zo is zij betrokken bij diverse activiteiten voor de Losserse jeugd, zoals schooltennis. Daarnaast worden er ook evenementen speciaal gericht op de jeugd, neem bijvoorbeeld ons jeugdkamp. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door onze actieve jeugdcommissie, maar ook door onze sponsoren!

 

Nieuws

Jaarvergadering

Zaterdag 20 maart

 

Het bestuur van LTC nodigt u uit voor de eerste jaarvergadering in Corona tijd.
De vergadering zal digitaal worden gehouden.
Instructies over het hoe en wat hierover volgen nog.


AGENDA

1. opening
2. notulen ledenvergadering van 21 maart 2019
3. mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarrekeningen 2019 en 2020
5. Verslagen verenigings commissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. begroting 2021
8. Nieuws uit commissies en bestuur
9. Waar staat LTC nu en hoe gaan we verder
10. Rondvraag
11. Sluiting.


Datum vergadering : woensdag 7 april 2021
Tijd: 20.00

 

 

Het nieuwe gravel is er al....

Vrijdag 26 februari
Het gravel is gearriveerd, de banen worden weer gereed gemaakt voor het nieuwe tennisseizoen. 
 
Hopelijk worden de corona maatregelen minder streng zodat we weer lekker kunnen tennissen met elkaar.
 
Nu zijn de banen 3-4-7-8 bespeelbaar, de rest volgt binnenkort. We zullen jullie hierover  inlichten  via de mail en website.
 
De redactie
Toon al het nieuws

Toernooi.NL (Losserse T.C.)