Koffietennis op de maandagochtend

Beste damesleden van LTC,

Jarenlang heeft Alie van den Burg op woensdag koffietennis
georganiseerd voor onze club.
Daar is een einde aan gekomen.
Vele leden hebben met veel plezier daar aan deelgenomen.

Een groepje dames tennist nu op maandag van 11 tot 12 uur.
Daar willen ze graag weer een koffietennisgroep van maken.
Kom dus als je belangstelling hebt op de maandagmorgen
naar ons tennispark aan de Smalmaatstraat.
Je hoeft je er niet voor op te geven en je hoeft ook niet wekelijks
te komen. Ook koffie drinken is niet verplicht: wie zin heeft drinkt
een kopje (voor eigen rekening) en wie niet wil gaat gewoon
naar huis.
We tossen en spelen het liefst  in groepjes van vier maar het kan
ook in kleinere groepjes naar gelang het aantal deelnemers.

Lijkt het je wat kom dan lekker met ons tennissen.

Met vriendelijke groet, namens het groepje, Nellie van Loon.

Voorjaarscompetitie wordt najaarscompetitie

 

VOORJAARSCOMPETITIE VERPLAATST NAAR HET NAJAAR 

 

Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart geven aan dat wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor jeugd vanaf 26 mei mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. 

 

 

Wedstrijddagen op ons park

 

Wedstrijddagen voorjaar 2021.

De avond van vrijdag 30 april stond tennispark de Smalmaat in het teken van de eerste van een serie competitie vervangende wedstrijddagen. Deze dagen zijn georganiseerd door tennisschool Ben Hassing, en geven aan tennissers van LTC die wekelijks trainen bij Ben en die zich verheugd hadden op de voorjaarscompetitie een mooi alternatief om toch wat wedstrijden te kunnen spelen.

De weergoden leken gunstig gezind, en rond half acht ving de eerste ronde wedstrijden aan. De wedstrijdindeling was zoals gebruikelijk bij dit soort interne wedstrijden in goede handen bij Ben Hassing, en op zes banen werd een serie enkels en dubbels gespeeld, waarbij het er plezierig fanatiek aan toe ging. Tenminste, voor zover de schrijver dezes dit kon waarnemen, want hij stond zelf ook op de baan, en had zijn handen vol aan een prachtige mixed-doubles partij.

De wedstrijden gingen over 2 sets met als 3e set een super-tiebreak, waarbij dit wel gemaximaliseerd was tot een uur. Daar was -zo bleek na het eerste uur- een goede reden voor, want plotseling reed er een busje van de Egel voor, en werden er, geheel Corona-proof, een aantal kleine warme versnaperingen gebracht, die de verbruikte energie weer aanvulden zodat iedereen er weer tegenaan kon voor ronde 2.

Helaas was er van alle weergoden eentje kennelijk toch wat ontstemd geraakt, want juist zodra de eerste ballen weer over het net vlogen geriefde het Pluvius om zijn heldere hemelwater precies op de banen van LTC te laten neerdalen. De goden weerstaand werd er nog enige tijd man- cq vrouw haftig door geploeterd op diverse banen, maar na enige tijd kwam de veiligheid in het geding, en moest ronde 2 helaas zeer voortijdig worden afgebroken.

Maar niet getreurd, aanstaande vrijdag wordt de draad weer opgepakt, en in de tussentijd zullen er vast enkele offers worden gebracht in de hoop de goden weer gunstig gestemd te krijgen. Nou weet ik niet of offers aan Bacchus ook Pluvius tevreden zullen stemmen, maar dat gaan we dan vrijdag meemaken.

Dank aan tennisschool Ben Hassing voor de organisatie, die het -naast alle bovenstaande- ook nog voor elkaar kreeg om het deelnemersveld zodanig aan te vullen dat de gemiddelde leeftijd flink onderuit, en de gemiddelde tenniskwaliteit er flink op vooruit ging. :-)

 

 

Jaarvergadering

 

Het bestuur van LTC nodigt u uit voor de eerste jaarvergadering in Corona tijd.
De vergadering zal digitaal worden gehouden.
Instructies over het hoe en wat hierover volgen nog.


AGENDA

1. opening
2. notulen ledenvergadering van 21 maart 2019
3. mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarrekeningen 2019 en 2020
5. Verslagen verenigings commissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. begroting 2021
8. Nieuws uit commissies en bestuur
9. Waar staat LTC nu en hoe gaan we verder
10. Rondvraag
11. Sluiting.


Datum vergadering : woensdag 7 april 2021
Tijd: 20.00

 

 

Het nieuwe gravel is er al....

Het gravel is gearriveerd, de banen worden weer gereed gemaakt voor het nieuwe tennisseizoen. 
 
Hopelijk worden de corona maatregelen minder streng zodat we weer lekker kunnen tennissen met elkaar.
 
Nu zijn de banen 3-4-7-8 bespeelbaar, de rest volgt binnenkort. We zullen jullie hierover  inlichten  via de mail en website.
 
De redactie

Vrijwilliger parkonderhoud

Zie advertentie / artikel / oproep hieronder

Misschien lijkt het u toch wel een leuke activiteit.....
Misschien kent u toch iemand die hiervoor geschikt is....
Misschien wilt u meer informatie.....

Neem dan contact op met Henk van Dijk, via 06-  546 655 77 of mail voor een afspraak naar info@ltc-losser.nl.

Lees meer

Corona update maart 2021

We kregen van de gemeente Losser onderstaand bericht over de versoepeling voor mensen tot en met 26 jaar.
Die mogen vanaf 3 maart weer buiten sporten, met meer dan 2 personen.
Kijk hieronder voor de exacte tekst:

 

Lees meer

Gebruik de Clubapp

Behalve de website, biedt LTC ook een app aan voor gebruik op de mobiel.

Alle nieuwe leden zijn (nogmaals) uitgenodigd om deze te downloaden en te installeren.
Deze app werkt heel goed samen met de website en je kunt dan ook bijv. de ledenlijst inzien, speelsterktes en dergelijke bekijken.
Ook de banen zijn te reserveren en je kunt zien welke banen bezet zijn.
We hebben het plan om de functionaliteiten van deze app verder uit te breiden zodat o.a. ook meer data van de KNLTB (wedstrijden / uitslagen / ....) getoond kunnen worden.
Ook een persoonlijke agenda waarin jouw speeldata / clubdienstdata  en dergelijke bijgehouden worden, behoren tot de toekomstige mogelijkheden.
Voordeel van een app versus website en e-mail is natuurlijk dat je de mobiel altijd bij de hand hebt en dus altijd, overal razendsnel op alles kunt reageren.

Om verwarring te voorkomen: De clubapp van de KNLTB is een andere app.
Voor de clubapp van de KNLTB moet weer apart betaald worden.
De app van LTC "hoort" bij onze website (gehost door All United) en wordt ook gekoppeld aan de KNLTB.

Download hier de clubapp voor android
Download hier de clubapp vor IOS


De redactie

Onderhoud park

Beste LTC-ers,

Tijdens de coronacrisis zij de banen zo goed mogelijk bijgehouden. De laatste maanden zijn ze weer in gebruik en nu de competitie de komende weken voor de deur staat zullen ze intensief gebruikt worden.
Onderhoud van het park rond de banen kwam daardoor in verdrukking en de Parkcommissie  wil graag dat we hulp krijgen van onze leden.
Onze baanverlichting en terras zijn vernieuwd maar het “groen” heeft echt een opfrisbeurt nodig.

Wie heeft volgende week, maandag, woensdag en vrijdagmorgen, tijd en zin om ons park een opfrisbeurt te geven?  
Leuk voor de competitieteams om samen iets te doen!

Graag z.s.m. melden bij Gerard, (grosmeijerink@hotmail.com) zodat we een planning van de werkzaamheden kunnen maken.

Groet,

Parkcommissie