Uitnodiging ledenvergadering 2019

Het is nu 20°C in Losser.
De diverse commissies zijn al druk bezig.
Op het park is dat prima te zien.
Zin in buiten tennissen.

Het bestuur wil u op de hoogte brengen van alle issues die spelen en tevens kunt u dan uw inzicht kenbaar maken tijdens de ledenvergadering op donderdag 21 maart 2019 in de kantine van de club.

Klik hierop om de uitnodiging te zien / downloaden

Tot ziens in de kantine,

De redactie

Lees meer

Wijzigingen door de KNLTB m.b.t. de voorjaarscompetitie. O.a. aantal te spelen wedstrijden.

De TC heeft onderstaande melding gedaan, m.b.t. de gewijzigde reglementen voor de voorjaarscompetitite:

COMPETITIESOORTEN

De KNLTB heeft, nadat ons clubblad al online was, de competitiesoorten voor de Districts- en Landelijke competities aangepast. Uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in de KNLTB-Nieuwsbrief, die alle KNLTB-leden rond 30 oktober hebben ontvangen.

Dit is door de TC met alle aanvoerders van onze bestaande teams besproken en er is een keuze gemaakt welke competitiesoort het beste bij het team past.

Wanneer er leden zijn die nog geen competitie spelen en nu door de veranderingen hiervoor wel belangstelling hebben gekregen, kunnen dit nog tot 7 januari doorgeven aan de TC (jhschurink1946@kpnmail.nl). Het zou leuk zijn dat wij nog meerdere teams van LTC kunnen aanmelden.

Klik hierop om te zien of ook het aantal wedstrijden in uw competitie wijzigt.

De TC.

Naschift redactie:
Het waarom van deze veranderingen wordt verklaard in de nieuwsbrief van de KNLTB dd. 30 oktober 2018.
Ik heb niet alle competitiesoorten vergeleken, maar op de vrijdagavond en de donderdag (overdag) is het aantal te spelen wedstrijden verlaagd naar 4. Ook zijn er in die
nieuwsbrief wijzigingen aangegeven over hoe de eventuele 3e set gespeeld moet worden.

 De redactie

Lees meer

Resultaat Auto Reuvers Losser open 2018

HET evenement van het jaar is alweer voorbij, met prachtig weer en dito wedstrijden.

In de Lees verder vind u oa. de uitslag van de Auto Reuvers Losser open 2018.

Of klik hierop

(U download dan een PDF )

De redactie

Lees meer

Privacy zelf regelen.

U kunt zelf instellen hoe uw (LTC) gegevens zichtbaar zijn voor teamleden, clubleden en losse bezoekers van de website van LTC.

Daarvoor heb ik een kleine handleiding (PDF) geschreven, die u kunt openen door op deze link te klikken.

U kunt ook via de knop "lees meer" de handleiding openen.

De redactie

Lees meer

Ondersteuning van FC Noaber bij baanonderhoud

Beste leden van L.T.C.

Het vinden van vrijwilligers, die op doordeweekse dagen tijd hebben om onderhoudswerkzaamheden op ons park te verrichten, wordt steeds moeilijker. Gelukkig kregen wij contact met FC Noaber, die wel mensen heeft die overdag beschikbaar zijn en ons zelfs graag willen helpen. Van hun activiteitenbegeleider, Johan Roetenberg, kreeg ik onderstaande informatie die ik graag onder jullie aandacht breng. Bedenk dat deze mensen een positieve instelling hebben en respect en waardering verdienen! De laatste maanden van 2016 waren zij al actief bij L.T.C. en de Parkcommissie is hier zeer tevreden over en gelukkig mee!

Namens PC,
Jan van Heuvelen

 

Lees meer