Afscheid groundsman Gerard en meerdere bestuursleden

Op donderdag 17 november vond de najaarsledenvergadering plaats waar LTC afscheid heeft genomen van de groundsman Gerard Meijerink. Gerard heeft samen met de parkcommissie en vele vrijwilligers jarenlang gezorgd voor een prachtig tennispark, waar wij als leden altijd genoten van een top bespeelbare tennisbaan.

Om de 10 tennisbanen elk jaar weer tijdig speelklaar te maken, heeft Gerard veel innovaties toegevoegd aan het onderhoud. Ook de KNLTB heeft gebruik gemaakt van de Gerards' kennis en kunde en zo ontstond de Losser Methode. Meer informatie over deze methode is te vinden op internet waaronder op Centrecourt.

Gerard werd door velen bedankt waaronder een speciale oorkonde van de KNLTB en een mooie karaf met speciaal LTC-gravel om ons mooie tennispark niet te vergeten!

 

Door corona was goed afscheid nemen niet mogelijk daarom werd nu uitgebreid afscheid genomen van 8 bestuurs- en commissieleden. Voorzitter Niek Sanders had geregeld dat voor iedereen die afscheid nam een mooi stuk tekst beschikbaar was.  

  • Henk van Dijk : Penningmeester en (waarnemend) voorzitter. Heeft de vereniging door een moeilijke periode geloodst.
  • Leo Snippert   : Voorzitter kantinecommissie. Pinnen in de kantine ingevoerd en kantine open zonder kantinedienst.
  • Jacques Engbersen : Voorzitter redactie. Papieren clubblad ten grave gedragen door digitalisering.
  • Hans van de Wal : Website, nieuwsbrieven en alles wat daaromheen speelt.
  • Francis Schrader : Secretaresse, maar inmiddels weer op diverse fronten actief binnen LTC.
  • Henk Schurink : Ontelbare jaren VCL (Verenigings Competitie Leider)
  • Diny van Heuvelen : Ontelbare jaren voorzitter Technische Commissie en allerlei andere zaken.
  • Jan van Heuvelen : Ontelbare jaren Voorzitter Parkcommissie. 
Nieuws Overzicht